Eslövs kommun Närvaro- och schemläggningssystem till utbildningsförvaltningen

Närvaro- och schemläggningssystem till utbildningsförvaltningen

Eslövs kommun, ESLÖV

Inbjudan

Eslövs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende IT-system för schemaläggning och frånvarohantering för skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem.

Inbjudan

Eslövs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende IT-system för schemaläggning och frånvarohantering för skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem.

Beskrivning och omfattning av upphandlingsobjektet

Uppdraget avser ett system som täcker in både schema och frånvarosystem, där samtliga funktioner och krav som beskrivs i detta förfrågningsunderlag ska vara uppfyllda. Det efterfrågande verksamhetssystemet ska på ett användarvänligt sätt och med ett intuitivt gränssnitt underlätta för administration och kommunikation.

IT-systemet som upphandlas avser schemaläggning och frånvarohantering för utbildningsformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt fritidshem. Varje skolform ska kunna välja vilken del av systemet som den ska använda, men plan är att:

Verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola kommer både schemaläggnings- och frånvarosystem att användas

Fritidshemsverksamheten kommer använda frånvarorapporteringssystemet

Vuxenutbildningen kommer använda schemaläggningen.

Det ska finnas en koppling mellan schema och närvarorapprotering. Personal ska enkelt kunna summera eventuell frånvaro kopplat till valbara parametrar. Rapporter ska kunna visa närvaro- och frånvarostatistik både grafisk och i tabellformat. Export funktioner från systemet ska finnas för vidare bearbetning i andra system.

Eslövs kommun lämnar ingen garanti för angivna volymer, omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Svenska språket används i samtliga gränssnitt för slutanvändare, pedagogisk personal och systemadministratörer/systemansvariga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

BoF.2020.1900