Eslövs kommun Minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda

Minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda

Eslövs kommun, Eslöv

Eslövs kommun delar årligen ut minnesgåvor i syfte att uppmärksamma en särskild händelse för anställda och förtroendevalda i kommunen.

Detta vill man nu göra genom att förse medarbetaren och den förtroendevalde med ett presentkort som personen i fråga själv kan nyttja inom ramarna för det upphandlade utbudet.

Inbjudan

Eslövs kommun, Kommunledningskontoret, HR-avdelningen, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende minnesgåvor i form av presentkort.

Minnesgåvorna delas vanligen ut i samband med uppvaktning av minnesgåvomottagaren och ges som gratulation och /eller ett tack till medarbetaren eller den förtroendevalde och det är därför viktigt för Eslövs kommun att kunna erbjuda en högkvalitativ och minnesvärd produkt.

Upphandlingen och efterföljande avtal kommer genomsyras av följande värdeord:

Kvalitet

Mångfald

Miljöhänsyn

Upphandlingens omfattning

Eslövs kommuns inköpsbehov uppskattas till 2 300 000 SEK under hela avtalstiden inklusive eventuella förlängningar. Eslövs kommun lämnar ingen garanti för angivna volymer, omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Takvolymen är 3 500 000 SEK och är angiven utifrån nu gällande förutsättningar. Om ramavtalets omsättning uppgår till takvolymen har Eslövs kommun rätt att säga upp det till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-09)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2022.0115