Eslövs kommun Medicinskåp inklusive digitala lås

Medicinskåp inklusive digitala lås

Eslövs kommun, Eslöv

Uppdraget omfattar digitala lås till medicinskåp (inklusive medicinskåp), programvara samt kringtjänster så som upp/nedmontering.

Inbjudan

Eslövs kommun, Vård och Omsorg inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende medicinskåp inklusive digitalt lås samt support och underhåll av låsen och produkterna.

Upphandlingens omfattning

Uppdraget omfattar digitala lås till medicinskåp (inklusive medicinskåp), programvara samt kringtjänster så som upp/nedmontering.

Även utbildning av användare och administratörer, integration till kommunens nuvarande verksamhetssystem, Lifecare, option integration med Lifecare gällande behörighet till medicinskåp (option integration) samt option köp av fysiska produkter/lås omfattas av avtalet.

Eslövs kommuns behov uppskattas till ca 793 st medicinskåp inklusive digitalt lås. Eslövs kommun lämnar ingen garanti för angivna volymer, omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

VoO.2021.0274