Eslövs kommun Mark- och exploateringskonsulter och fastighetsvärderingskonsulter

Mark- och exploateringskonsulter och fastighetsvärderingskonsulter

Eslövs kommun, ESLÖV

Upphandlingen avser konsultuppdrag inom två olika avtalsområden, mark och exploatering samt fastighetsvärdering, inom Eslövs kommun.

Uppdragen avropas av Beställaren. Konsulter som avropas från avtalet kan komma att arbeta i hela processer eller i olika skeden i projekt åt Beställaren. Uppdragen kan därmed komma att variera i storlek.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2024/337