Eslövs kommun Måleriarbeten - ramavtal

Måleriarbeten - ramavtal

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal avseende planerade och löpande måleriarbeten i Beställarens fastighetsbestånd.

Uppskattad årsvolym är ca 4 000 000 kronor/år. Volymen är ingen garanti utan kan över- eller understigas under avtalstiden. Beställaren kan inte förbinda sig att ta ut någon bestämd kvantitet. Anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet av tjänster.

ebo äger för närvarande fastigheter som innehåller ca 1850 bostäder, 3 lokaler med storkök, ca 350 lägenheter för äldreomsorg samt ca 30 000 kvm lokaler av olika slag. För mer information om ebo se http://www.ebo.se

Deltagande myndigheter i denna upphandling är även ebos eventuella framtida dotterbolag. Dessutom är Eslövs kommun avropsberättigad för arbeten i anslutning till lokaler som kommunen hyr av ebo eller ebos eventuella framtida dotterbolag.

Beställaren kommer att teckna kontrakt med tre (3) entreprenörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/3