Eslövs kommun Löpande badrumsrenoveringar - ramavtal

Löpande badrumsrenoveringar - ramavtal

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen gäller ramavtal för löpande badrumsrenoveringar med succesiva avrop.

Uppskattad årsvolym är ca 20-40 badrum. Volymen är ingen garanti utan kan över- eller understigas under avtalstiden. Beställaren kan inte förbinda sig att ta ut någon bestämd kvantitet. Anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet av tjänster.

Beställaren kommer att teckna kontrakt med en (1) entreprenör. Avtalet löper över ett (1) år med möjlighet till ytterligare årsvis förlängning i tre (3) år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/3