Eslövs kommun Livsmedelsgrossist

Livsmedelsgrossist

Lunds kommun, Lund

Typ av avtal

Ramavtal Livsmedelsgrossist varor

Typ av avtal

Ramavtal livsmedel

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-07-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län, Sverige

Diarie-/referensnummer

KS2018/0953