Eslövs kommun Konsulttjänster inom byggprojektledning, byggledning m.m - ramavtal

Konsulttjänster inom byggprojektledning, byggledning m.m - ramavtal

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen avser ramavtal för att tillgodose beställarens löpande av behov konsulttjänster inom byggprojektledning, projekteringsledning, byggledning, byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U och kontrollansvarig enligt PBL, KA utöver det som utföres med egen personal.

Ramavtalet ska tillgodose beställarens löpande behov av nedanstående funktioner vid totalentreprenader och utförandeentreprenader av nyproduktions-, underhålls- tillbyggnads- och ombyggnadsprojekt med inriktning på hyresbostäder, äldreboenden, kommersiell verksamhet eller samhällsfunktioner. Beställaren ska kunna avropa tjänster som är anpassade för det specifika behovet.

Konsult ska kunna bistå med följande funktioner:

Byggprojektledning

Projekteringsledning

Byggledning

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P/U

Kontrollansvarig enligt PBL, KA N/K

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/10