Eslövs kommun Konsult för förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv

Konsult för förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv

Eslövs kommun, Eslöv

Konsultuppdrag för framtagande av förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv. Uppdraget innebär att initiera ett effektivt och värdeskapande arbetssätt samt att utmana och inspirera till förändring för att säkerställa resultat och måluppfyllelse i enlighet med beskrivning i Upphandlingsunderlaget samt antaget anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-06-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2020.0245