Eslövs kommun Kem- och städartiklar

Kem- och städartiklar

Lunds kommun, Lund

Lunds kommun, Eslövs kommun, Svalövs kommun, Lunds kommun fastighetsbolag och Räddningstjänst syd, genom Lunds kommuns upphandlingsenhet, inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseende upphandling av ramavtal avseende rengöringsmedel samt städartiklar i enlighet med de krav och villkor som framgår av detta upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/0557