Eslövs kommun Kanalgatan, etapp 1 Trollsjögatan- Bryggaregatan

Kanalgatan, etapp 1 Trollsjögatan- Bryggaregatan

Eslövs kommun, Eslöv

Upphandlingen avser ombyggnad av Kanalgatan, delen Trollsjövägen-Bryggaregatan. Kanalgatan ska få en ny sektionsindelning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

MOS.2022.0188