Eslövs kommun Hyresmoduler Stehagskolan

Hyresmoduler Stehagskolan

Eslövs Kommun, Eslöv

Entreprenaden avser etablering respektive avetablering av hyresmoduler för tillfällig och icke-permanent uppställning. Hyresmodulerna, som utgör lös egendom som tillhör entreprenören, ska efter etablering har skett hyras av beställaren enligt villkoren i Hyreskontraktet. Vid hyrestidens utgång ska avetablering ske och entreprenören avlägsna hyresmodulerna från uppställningsplatsen. Äganderätten till hyresmodulerna överlåts inte till beställaren.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT 2024/27