Eslövs kommun Hisservice och ombyggnationer/moderniseringar av hissar - ramavtal

Hisservice och ombyggnationer/moderniseringar av hissar - ramavtal

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen gäller ramavtal avseende service, underhåll, reparationer, ombyggnationer/moderniseringar av hissar, hisslarm samt jourtjänst 24 timmar per dygn.

Beställaren kommer att teckna avtal med tre (3) entreprenörer vilka rangordnas utifrån det lägsta utvärderingspriset. Ombyggnationer/moderniseringar av hissar kommer att tilldelas genom förnyad konkurrensutsättning mellan de antagna entreprenörerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/4