Eslövs kommun Glasmästeritjänster 2020

Glasmästeritjänster 2020

Eslövs kommun, ESLÖV

Ramavtal omfattande glasmästeriarbeten avseende underhåll och reparationer inklusive demontering, leverans och montage av nytt erforderligt glas samt städning och bortforsling av kasserat glas och glasrester. Därutöver omfattas även täckningsarbeten, utbyte av fönster, asbestprovtagning, asbestsanering, reparation av skador på exempelvis fönsterbågar, fönsterkarmar etc.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

SOT.2019.0167