Eslövs kommun Förhandsinsyn för upphandling av service, support och drift Procapita

Förhandsinsyn för upphandling av service, support och drift Procapita

Eslövs kommun, ESLÖV

Barn och elevregister inom förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.

Eslöv kommun har sedan flera år en icke-exklusiv nyttjanderätt (licens) till verksamhetssystemet Procapita och ett stort antal av dess moduler. Kommunen bedömer att endast befintlig leverantör på grund av tekniska skäl och den ensamrätt denne åtnjuter kan komma ifråga som leverantör av dessa tjänster. Kommunen bedömer att inga rimliga alternativ finns med anledning av den utbredda användningen av systemet i kommunen och dess breda verksamhetsstöd som systemet levererar. Eslövs kommun har för avsikt att, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 14§ pkt 3 LOU och denna förhandsinsyn, ingå avtal med Tieto Sweden AB, avseende support och underhåll av IT-systemet Procapita. Avtalstecknande kan ske fört efter att tiden för avtalsspärr löpt ut, vilket är 2019-12-30

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

BoF.2019.4109