Eslövs kommun Flyttjänster

Flyttjänster

Eslövs kommun, Eslöv

Flyttjänster, Flytt, Flyttfirma, Möbler, Transport

Inbjudan

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende flyttjänster.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser

- Interna flyttuppdrag utan transport- Externa flyttuppdrag med fordon- Uppackning och nedpackning av gods- Demontering och montering- Flyttkartonger

Kommunens inköpsbehov uppskattas till Upphandlingsvärde. Maxvolym för avtalet är 5 000 000 SEK. När köp enligt avtalet uppgått till maxvolymen kommer avtalet upphöra att gälla. Maxvolymen ska inte förväxlas med uppskattat inköpsbehov för upphandlingen.

Om ramavtalets omsättning uppgår till maxvolymen har Eslövs kommun rätt att säga upp det till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts dessförinnan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2021.0512