Eslövs kommun Flygfotografering, snedbilder och laserskanning 2019

Flygfotografering, snedbilder och laserskanning 2019

Kommunförbundet Skåne, LUND

Kommunförbundet Skåne upphandlar flygfotografering, snedbilder och laserskanning på uppdrag av de skånska kommunerna.

Inbjudan

31 skånska kommuner enligt punkt 2.2.1 i detta underlag (härefter Beställarna) samverkar kring upphandling av Flygfotografering/ortofotoframställning, snedbilder samt laserskanning. Dessutom önskar Beställarna optioner i form av CIR-bilder (infrarött band), utökad klassning och höjdkurvor från skanning, samt viewer till snedbilder.

Upphandlingen genomförs som en ombudsupphandling av Kommunförbundet Skåne i samarbete med representanter för Geodatasamverkan i Skåne. Vi inbjuder Er att lämna anbud enligt nedan angivna anbudsbestämmelser samt specifikationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/1