Eslövs kommun Extern remiss- Rekryteringssystem

Extern remiss- Rekryteringssystem

Eslövs kommun, Eslöv

Inför kommande upphandling av rekryteringssystem till Eslövs kommun ges möjlighet att som leverantörer och andra berörda parter inkomma med synpunkter på utkast till upphandlingsunderlaget.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-10-04)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-09