Eslövs kommun Etablering och tillhandahållande av Bredbandsnät 2023

Etablering och tillhandahållande av Bredbandsnät 2023

Eslövs kommun, Eslöv

Eslövs kommun avser att låta bygga ut infrastrukturen för bredband i områden som inte bedöms kunna erhålla statligt bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen alternativt kunna byggas ut med kommersiella krafter. Genom denna upphandling inbjuder Eslövs kommun leverantör att få del av finansiering genom att inkomma med anbud på etablering och tillhandahållande av infrastruktur för bredbandskommunikation enligt villkoren i detta Förfrågningsunderlag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2023.0379