Eslövs kommun El-arbeten, ramavtal

El-arbeten, ramavtal

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen gäller ramavtal inom området el-, tele-, fastighetsnäts-, fibernätsarbeten vid mindre reparations/service- och underhållsarbeten samt installationer vid mindre ny- om- och tillbyggnadsentreprenader.

Uppskattad årsvolym är ca 4 miljoner kronor/år. Volymen är ingen garanti utan kan över- eller understigas under avtalstiden. Beställaren kan inte förbinda sig att ta ut någon bestämd kvantitet.

Anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet av tjänster.

ebo äger för närvarande fastigheter som innehåller ca 1850 bostäder, 3 lokaler med storkök, ca 350 lägenheter för äldreomsorg samt ca 30 000 kvm lokaler av olika slag. För mer information om ebo se

http://www.ebo.se

Deltagande myndigheter i denna upphandling är även ebos systerbolag Eslövs industrifastigheter AB, eifab dess dotterbolag Gäddan AB och ebos och eifabs eventuella framtida dotterbolag.

Eifab äger och förvaltar för närvarande ca 22 000 kvm lokalyta för industri-, service-, kontors- och handelsändamål.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-04-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

19/1