Eslövs kommun Driftsentreprenad - skötsel utemiljö

Driftsentreprenad - skötsel utemiljö

Eslövs Bostads AB, ESLÖV

Upphandlingen avser driftsentreprenad för skötsel av utemiljö i Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd. Entreprenaden ska vara ett totalåtagande avseende skötsel av utemiljö och således omfatta samtliga åtgärder (enligt förfrågningsunderlaget) som normalt åligger en professionell

fastighetsägare att hantera.

Entreprenaden omfattar i stort:

- Tillsyn och skötsel av samtlig tomtmark (hårda ytor, planteringsytor, gräsytor, naturmark m m).

- Fast och lös utrustning på tomtmark

- Lekplatsutrustning

- Beskärningsarbeten

- Avhjälpande underhåll

- Beredskap (snö/halka)

Kontrakt kommer att tecknas med en leverantör.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-02-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/15