Eslövs kommun Bränsle och Drivmedel

Bränsle och Drivmedel

Lunds kommun, Lund

Syftet med denna upphandling är att tillgodose Köparens behov av bränsle och drivmedel med tillhörande produkter och tjänster enligt beskrivningen i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Upphandlingen är indelad i följande delområden:

1.a Stationstankning av diesel, bensin och etanol

1. b Stationstankning av HVO100

2.a Bulkleverans av eldingsolja och diesel

2.b Bulkleverans av HVO100

3. Fordonsgas (Biogas100)

Syftet med denna upphandling är att tillgodose Köparens behov av bränsle och drivmedel med tillhörande produkter och tjänster enligt beskrivningen i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0644