Eslövs kommun Bevattningsdamm på Skarhult 13:36 Eslövs kommun

Bevattningsdamm på Skarhult 13:36 Eslövs kommun

Lunds kommun, LUND

En befintlig bevattningsdamm utökas genom schaktning på åkermark (energiskog samt granplantering). Befintlig damm fördjupas på grunda partier med någon meter samt att befintliga öar grävs bort. Ett nytt dike grävs runt dammen på den södra sidan. Schaktmassorna, ca 86 000m3 ska läggas upp på åkermark i en slutning söder om dammen. Släntlutningar kommer att variera mellan 1:5 och 1:7

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/67