Eslövs kommun Ärendehanteringssystem för Kontaktcenter

Ärendehanteringssystem för Kontaktcenter

Eslövs kommun, ESLÖV

Direktupphandlingen omfattar upphandling av digitalt ärendehanteringssystem för Kontaktcenter.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-03-11)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS.2024/176