Eslövs kommun Anläggning av damm vid Örtofta 21:1

Anläggning av damm vid Örtofta 21:1

Lunds kommun, LUND

Dessa uppgifter utgör inte underlag utan tjänar endast som orientering. En ca 3 ha stor bevattningsdamm ska anläggas på betesmark. För tillförsel av vatten skall en pumps med tillhörande anordningar inställeras vid Bråån. Pumpen skall drivas med el och en elkabel skall läggas från planerad solcellsanläggning till pumpen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-07-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/51