Eslövs kommun Anläggning av damm vid Lilla Skeglinge 1:1, Eslövs kommun

Anläggning av damm vid Lilla Skeglinge 1:1, Eslövs kommun

Eslövs kommun, Eslöv

Dessa uppgifter utgör inte underlag utan tjänar endast som orientering: En ca 3,5 ha stor bevattningsdamm ska anläggas på åkermark. För tillförsel av vatten skall en rörledning läggas från dike till damm (ca 400 m). Schakten uppgår till ca 105 000 m3 inklusive avbaning av matjord på fyllnadsområdet. Schakt av råjord uppgår till ca 69 800 m3 och ca 35 000 m3 matjord skall hanteras genom avbaning, lagring och fyllnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-07-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

20/41