Eslövs kommun Analystjänster

Analystjänster

Lunds kommun, Lund

Lunds och Eslövs kommuner genom Lunds kommuns upphandlingsenhet, inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med anbud avseende upphandling av ramavtal avseende Analystjänster i enlighet med de krav och villkor som framgår av detta upphandlingsdokument.

Lunds och Eslövs kommun avser att teckna två (2) ramavtal med en (1) Leverantör. Ramavtalsvillkor som kommer att ligga till grund för avtal redovisas nedan under rubriken ”Ramavtalsvillkor”.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/0647