Yttre bränslesystem

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Upphandlingen avser kompletta arbeten för modernisering och uppgradering av bränslesystemet för befintlig biobränsleeldad CFB-panna om 57 MW.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

Denna upphandling avser uppgradering och modernisering av yttre bränslesystemet för ESEMs CFB i Eskilstuna och omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFA.11 Byggherre

Eskilstuna Energi och Miljö AB

631 86 ESKILSTUNA

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

631 86 ESKILSTUNA

Org nr: 556935-7501

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Anläggningen som ska uppgraderas och moderniseras byggdes 1986 för bränslehantering och transport till en biobränsleeldad CFB-panna om 57 MW. Anläggningen har byggts om och justerats ett antal gånger under de 34 år som den har varit i drift för att passa det biobränsle som eldas i befintliga pannor för hetvatten och ångproduktion.

Utrustning som ska ersättas

Skraptransportör 301T-005 nedströms skruvtransportör 301T-003.

Bandtransportör 301T-006 nedströms 301T-005 skraptransportör 301T-005.

Metallavskiljare 301Q-001 ovan bandtransportör 301T-006.

Skraptransportör 301T-007 nedströms befintligt skivsåll inklusive pålastningsstup och anpassningar mot befintlig fördelningstransportör 301T-008 i A-ladan samt anslutning mot befintlig by pass stup till bandtransportör 301T-013.

Entresolplan, gångvägar, serviceytor och trappor samt stålstomme för dessa som krävs för tillträde, underhåll, inspektion och drift av utrustningen.

Stup för metallrejekt mellan magnetavskiljare och uppsamlingscontainer.

Befintligt rör- och slangsystem till centraldammsugaren inom hela entreprenaden utifrån anslutningspunkt / anslutningspunkter anvisade av beställaren under anbudstiden.

Utrustning som ska återanvändas

Skivsåll och bandtransportör för rejekt från skivsåll.

Utrustning som ska skrotas utan att ersättas

By pass stup förbi skivsåll.

Se bilaga 6.13 teknisk beskrivning för detaljer.

Option

Denna upphandling har även en option som avser utbyte av befintligt dosersystem i biosilo 1 nedan som specificeras och kravställs i bilaga 6.14 teknisk beskrivning option. Den nya anläggningen tillsammans med befintlig utrustning som behålls ska bilda en integrerad enhet som fysiskt och funktionsmässigt ersätter nedanstående utrustning.

Utrustning som ska ersättas

Stångmatarsystem HHH10AF001 samt HHH10AF002 i biosilo

Avrivare HHH10AF003 i biosilo

Ovanstående utrustning skall ersättas med doserskruvar inklusive drifter till dessa.

Utrustning som ska skrotas

Komplett hydraulsystem inklusive hydraulaggregat, pumpar och rörledningar för befintligt system.

Anbudsgivare ska lämna pris även på option, om ESEM väljer att beställa optionen meddelas i samband med avtalsskrivning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-32