Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB VA Utbyggnad Edsala Kalkudden

VA Utbyggnad Edsala Kalkudden

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Edsala Kalkudden består av cirka 400 fastigheter fördelat på två föreningar (Edsala och Kalkudden) cirka 1/3 är permanentboende, resterande utgörs av fritidsboende. Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 19-33