Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Utförandeentreprenad Österby vattenverk

Utförandeentreprenad Österby vattenverk

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Entreprenaden innebär uppförande av Österby vattenverk som ska vara dimensionerat för 1000 personer och kunna leverera 200 m3/dygn från start men ha kapacitet att producera upp till 300 m3/dygn med dagens utbyggnadsplaner. Entreprenören ska ansluta till redan utförda ledningar och tillse att styrningen ska ske från vattenverket.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

I dessa föreskrifter angivna förändringar av eller kompletteringar till Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggning- och installationsentreprenader (AB 04) kommer att införas i kontraktet. För entreprenaden gäller AB 04.

AFA.11 Byggherre

Eskilstuna Energi och Miljö AB Organisationsnummer: 556458–1907

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr: 556935-7501

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Entreprenaden innebär uppförande av Österby vattenverk som ska vara dimensionerat för 1000 personer och kunna leverera 200 m3/dygn från start men ha kapacitet att producera upp till 300 m3/dygn med dagens utbyggnadsplaner. Entreprenören ska ansluta till redan utförda ledningar och tillse att styrningen ska ske från vattenverket.Vidare ska reservkraft uppföras i en separat byggnad och kunna förse vattenverket med ström under ett dygn. Parallell och fullständig redundans ska finnas för kritiska system och utrustning. Österby vattenverk ska bestå av två råvattenintag från Näshultasjön, ett pumphus samt en processbyggnad. Råvattenintaget, pumphuset med pumpar och ledningar upp till det kommande vattenverket är utfört i en annan entreprenad.Dränkta intagspumpar är placerade i ett eget pumphus och ska pumpa råvattnet upp till processbyggnaden och vattnet går sedan igenom processen med självfall till lågreservoarerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-16