Sopkärl

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Upphandlingen avser successiv leverans av sopkärl till Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB AB.

Upphandlingen avser successiv leverans av sopkärl till Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB AB.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Omfattning

Upphandlingen avser Beställarens behov av nyproducerade kärl i olika storlekar samt eventuella reservdelar till dessa. Uppdraget omfattar leverans av sopkärl till Beställarens återvinningsanläggningar i Eskilstuna och Strängnäs. Beställaren använder sig av avfallskärl i verksamheten, både genom monopol och verksamhetsavfall. Kärlen kommer att användas till Matavfall, övrigt hushållsavfall, trädgårdsavfall och alla varianter av FNI (Fastighetsnära insamling) där alla förpackningar finns samt tidningar. Kärlen ska ha bra hållfasthet och vara täta, de får inte vara mjuka i framstammen då det kan riskera att kärlen blir böjda och svåra att sätta på lyften.

Beställaren förbehåller sig rätten att beställa reservdelar till redan befintliga kärl utanför detta avtal.

Volym

Avtalets volym under den sammanlagda avtalstiden, inklusive eventuella förlängningsoptioner, uppskattas till cirka 12 miljoner SEK, med takvolym 20 miljoner SEK.

Den angivna avtalsvolymen baseras på volymen av befintligt ramavtal och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.

Med anledning av den nya förpackningsförordning kan volymen komma att påverkas, eventuella effekter av detta är svåra att förutse.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-11-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-02