Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Omhändertagande av avloppsslam - Mariefred

Omhändertagande av avloppsslam - Mariefred

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Upphandling för att täcka SEVAB:s behov av med att tömma vassbäddar vid Mariefreds reningsverk 2021.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-24)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-41