Fordonsutbildningar

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Fordonsutbildningar åt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

-Fordonsmonterad kran

-YKB

-Arbete på väg

-ADR

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna anbud.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande myndighet/enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Information om behandling av personuppgifter

Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar anbudsgivarens personuppgifter för att kunna ingå och administrera avtal, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt upphandla eller avropa varor och tjänster.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter som du hittar på https://www.esem.se/hantering-av-personuppgifter där vi beskriver dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Upphandlingens referensnummer

Upphandlingens referensnummer är: UH 20-22

Kvalitetskrav

Anbudsgivare ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska Anbudsgivare som är tredjepartcertifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis).

I de fall Anbudsgivare inte har ett tredjepartscertifierat kvalitetsledningssystem ska istället kvalitetspolicy och kvalitetsmål bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem.

För att garantera att kvalitetsarbetet möter Beställarens krav bör redovisningen minst innehålla följande:

a) Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbete. b) Rutiner för egenkontroll och intern revision. c) Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder. d) Rutiner för förebyggande åtgärder. e) Rutiner för hantering av reklamationer. f) Rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer. Redovisningen ska ha inkommit till Beställaren inom tre dagar efter begäran.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-22