Förbränning av avfall

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att ansöka om att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna in Er ansökan om att få lämna anbud.

Omfattning

Upphandlingen avser förbränning av utsorterat hushållsavfall, hushållsliknade avfall samt utsorterat material från ÅVC (återvinningscentralerna) Lilla Nyby i Eskilstuna samt Kvitten i Strängnäs, inklusive omhändertagande av restprodukter.

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att ansöka om att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna in Er ansökan om att få lämna anbud.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande myndighet/enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Omfattning

Upphandlingen avser förbränning av utsorterat hushållsavfall, hushållsliknade avfall samt utsorterat material från ÅVC (återvinningscentralerna) Lilla Nyby i Eskilstuna samt Kvitten i Strängnäs, inklusive omhändertagande av restprodukter.

Kvalitetskrav

Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet för granskning av Beställaren.

Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska anbudsgivare som är tredjeparts certifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet.

I de fall anbudsgivaren inte har ett tredjeparts certifierat kvalitetsledningssystem ska istället kvalitetspolicy bifogas anbudet. Anbudsgivaren ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem. För att garantera att kvalitetsarbetet möter

Beställarens krav bör redovisningen ska minst innehålla följande:

Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbete

Rutiner för egenkontroll och intern revision

Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder

Rutiner för förebyggande åtgärder

Rutiner för hantering av reklamationer

Rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer

Redovisningen ska ha inkommit till Beställaren inom tre dagar efter begäran

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-10-21)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2020-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-39