Flytande biogas

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

ESEM har för avsikt att upphandla metan, framställd av biomassa, levererad som LBG (Liquid Bio Gas) som efter förångning uppfyller kraven för SS 15 54 38.

Presentation av Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM) är ett kommunägt bolag som levererar el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp, stadsnät, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna med omnejd.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se.

Upphandlande enhet

Eskilstuna Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556458-1907Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.eem.se

Upphandlingens referensnummer

Upphandlingens referensnummer är: UH 20-33

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 20-33