Eskilstuna Kommunfastigheter Strigeln 36 Partnering

Strigeln 36 Partnering

Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, ESKILSTUNA

Strigeln är ett 55+ boende som ägs av K-fast. Strigeln är ett populärt kvarter bland annat gemensamhetslokaler och en restaurang.

Kfast har i ambition att bygga på en befintlig del av kvarteret för att möjliggöra för flera lägenheter.

Kfast har i ambition att restaurangverksamheten ska fortsätta finnas i entréplan. Detaljplaneprocessen är i slutfasen därför har Kfast en ambition om en byggstart under hösten 2023. Området innebär vissa utmaningar, bland dessa är föroreningar marken, geotekniken inom och kring fastigheten samt pågående verksamheter i nära anslutning till tilltänkt byggnation.

Strigeln är ett seniorboende som ägs av K-fast. Strigeln är ett populärt kvarter bland annat gemensamhetslokaler och en restaurang.

Kfast har i ambition att bygga på en befintlig del av kvarteret för att möjliggöra för flera lägenheter.

AFA.12 Beställare

Eskilstuna Kommunfastigheter

Organisationsnummer: 556499-5909

Box 5035

630 05 Eskilstunawww.kfast.se

Vår organisation i entreprenaden:

I entreprenaden har Kommunfastigheter för avsikt att organisera sig enligt nedan.

Medarbetare i entreprenaden (nyckelpersoner):

Camilla Andersson, OmbudCamilla har arbetat som projektledare på Kommunfastigheter sedan 2010 och som projektchef sedan 2017. Camilla är utbildad civilingenjör och har lång erfarenhet av arbete som projektledare i olika typer av byggprojekt samt i partneringprojekt.Camillas roll i samarbetet är att att vara beställarens ombud i entreprenaden och hon kommer medverka i projektrådet.

Laith Al-Ameri (Leffe), ProjektledareLaith (Leffe) Al-Ameri har arbetat på K-fast som byggprojektledare sedan år 2020. Utöver att leda projekt i produktion har Leffe även jobbat med tidiga skeden så som volym-och förstudier. Tidigare arbetade Leffe med myndighetsutövning i rollen som byggnadsinspektör och bygglovshandläggare. Leffe har även arbetat inom betongtillverkning i 7 år. Leffe har utbildat sig på MDH inom samhällsbyggnadsteknik med inriktningen konstruktion och produktion.

Lisa Nyberg, ProjektcontrollerLisa arbetar sedan augusti 2021 på ekonomiavdelningen på Eskilstuna Kommunfastigheter. Lisa är ekonom och har innan hon kom till Kfast arbetat inom den privata delen av fastighetsbranschen.

Övriga resurserJan Thor, Upphandlare/inköpareUtöver ovan nämnda personer har vi ett antal kompetenta stödfunktioner som kan bistå i samarbetet vid behov.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Under AFD.1 återfinns en beskrivning av entreprenadens omfattning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-02-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

22/48