Eskilstuna Kommunfastigheter Nyinstallation av energilager Isstadion, Eskilstuna

Nyinstallation av energilager Isstadion, Eskilstuna

Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, ESKILSTUNA

Entreprenaden avser projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggning. Installationerna utförs med den omfattning som krävs för en komplett, funktionsduglig och driftfärdig anläggning i enlighet med upphandlingens underlag och gällande myndighetskrav och rekommendationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-26)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

23/69