Eskilstuna Kommunfastigheter Elarbeten & El-revision

Elarbeten & El-revision

Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, ESKILSTUNA

Upphandlingen avser ett ramavtal för Elarbeten och El-revision.

Avrop på löpande, planerat och oplanerat underhåll, samt mindre om- och tillbyggnader.

Upphandlingen omfattar följande enheter:

Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Kfast) nr 556499-5909

Eskilstuna kommun nr 212000-0357

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB nr 556935-7501

Eskilstuna Logistik och Etablering AB nr 559048-6188

Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal Elarbeten och el-revison. Förekommande arbeten utförs i fastigheter som rymmer lägenheter och lokaler hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB, i kommunala fastigheter (kontor, skola, förskola mm), i industrifastigheter samt i kontors- och verksamhetslokaler hos övriga kommunala bolag.

Takvolym för ramavtalet är 150 000 000 kr under hela avtalsperioden.

Upphandlingen avser ett ramavtal för Elarbeten och El-revision.

Avrop på löpande, planerat och oplanerat underhåll, samt mindre om- och tillbyggnader.

Takvolym för ramavtalet är 150 000 000 kr under hela avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

22/52