Betalningskontroll

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag, ESKILSTUNA

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB med avropsberättigade enheter avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.Välkommen att lämna anbud.

Beskrivning av upphandlingen

Uppdraget avser behovet av tjänsten betalningskontroll för Eskilstuna kommun och de kommunala bolagen Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö (ESEM) samt Eskilstuna kommunfastigheter AB (K-fast). Upphandlingen omfattar de upphandlade enheter som beskrivs i punkt 1.5 Beställare/avropsberättigade Parter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade avtal, dock ingen skyldighet. När det i något av upphandlingsdokumenten hänvisas till Beställaren avses samtliga av de avropsberättigade Parterna som framgår i punkt 1.5.För mer information om respektive avropsberättigande enhet se:• www.esem.se• www.kfast.se• www.eskilstuna.se

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

UH 23-37