Eskilstuna kommun Tömning/rensning rännstensbrunnar och andra tjänster inom området

Tömning/rensning rännstensbrunnar och andra tjänster inom området

Eskilstuna kommun, ESKILSTUNA

Upphandlingen omfattar årlig tömning/rensning av kommunens rännstensbrunnar. Utöver de planerade tömningarna/rensningarna som ska utföras varje år har kommunen även behov av att kunna avropa akut tömning/rensning av brunnarna. Avrop ska även kunna göras för övriga insatser såsom tömning/rensning av perkolationsbrunnar, sedimentationstankar, oljeavskiljare, samtliga dräneringar med inbyggd sandfångsfunktion, dagvattendammar och vägtrummor, rotskärning samt filmning av ledningar inom kommunen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

MS 20.140