Eskilstuna kommun Provtagningsmaterial inkl. vacuumrör

Provtagningsmaterial inkl. vacuumrör

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandling av vanligt förekommande förbrukningsartiklar för provtagning.

Kanyl/Kanyl förmonterad/Vakuumrör, Lansett, Provrör för uppsamling av kapillärblod, Provtagningsset, Provtagningspinnare etc etc.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-00043 Provtagningsmaterial inkl. vacuumrör .

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar bla följande produktgrupper:50 Kanyl/kanyl förmonterad/vakuumrör 51 Vakuumrör för speciella analyser 52 Vakuumrör koagulation 53 Vaccumrör för EDTA/CSV prov 54 Provrör för uppsamling av kapillärblod

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:20 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2021-05-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2023-04-30

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Upphandling av vanligt förekommande förbrukningsartiklar för provtagning.

Kanyl/Kanyl förmonterad/Vakuumrör, Lansett, Provrör för uppsamling av kapillärblod, Provtagningsset, Provtagningspinnare etc etc.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-00043 Provtagningsmaterial inkl. vacuumrör

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:50 Kanyl/kanyl förmonterad/vakuumrör51 Vakuumrör för speciella analyser52 Vakuumrör koagulation53 Vaccumrör för EDTA/CSV prov54 Provrör för uppsamling av kapillärblod55 Silikonpasta för kapillärprovtagning56 Microcaps57 Droppstift58 Urinprovtagning59 Lansett60 Lansett för pricktest61 Blodvagga62 Blödningssnitt63 Salivprovtagning64 Provtagning luftvägar65 Provtagningsset gonorré66 Provtagningsset nasofarynx67 Provtagningsset fast för bakterier68 Provtagningsset flytande för bakterier69 Provtagningsset flytande nasofarynx70 Provtagningsset virus71 Provtagningsset för TBC72 Provtagningspinne allmän73 Provtagningspinne nasofarynx74 Transporthylsa för provtagningsset75 Tillbehör odlingsflaskor76 Provtagning clamydia77 Spruta blodgas78 Ställ B-SR

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till: 20 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2021-05-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2023-04-30

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

VF2020-00043