Eskilstuna kommun Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Eskilstuna kommun, Eskilstuna

Se bifogade dokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-03-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

VFJ 20.146