Eskilstuna kommun Kanonhusholmen Strandskoning

Kanonhusholmen Strandskoning

Eskilstuna kommun, ESKILSTUNA

Arbetena omfattar ombyggnation av strandskoning på Kanonhusholmen i centrala Eskilstuna vid Eskilstunaån. I arbetena ingår schakt bakom befintlig strandskoning, rivning befintlig strandskoning, schakt i vatten, uppbyggnad av ny granitbeklädd strandskoning, erosionsskydd i form av betongmadrasser i ån, återfyllning och återställningsarbeten innanför ny strandskoning samt viss ny utrustning inkl fundament och kabeldragning för belysning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

2070-019-037