Eskilstuna kommun Järnvägskonsult för resecentrum Eskilstuna

Järnvägskonsult för resecentrum Eskilstuna

Eskilstuna kommun, Eskilstuna

Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum.

Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

MS 21.005