Eskilstuna kommun Fallskyddsutrustning för räddningstjänst

Fallskyddsutrustning för räddningstjänst

Eskilstuna kommun, Eskilstuna

Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LOU och omfattar löpande avrop av fallskydds- och räddningsutrustning för hög höjd för att komplettera kommunens befintliga utrustning. Utrustningen ska vara kompatibel med kommunens befintliga utrustning och anpassad för räddningstjänstuppdrag. Upphandlingen omfattar även årliga kontroller, reservdelar och utbildning.

Kommunen eftersträvar en utrustning som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, teknisk funktion och användarvänlighet. 

Se bifogad bilaga Kravspecifikation och Prislista.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSigns support via telefon: 0771-440 200 eller per e-post: tendsignsupport@visma.com. Observera att TendSigns support har öppet vardagar 07.00-19.00.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-21)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-03-30

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

MRF 21.002