Enköpings kommun LOV hemtjänst/hemsjukvård Enköpings kommun

LOV hemtjänst/hemsjukvård Enköpings kommun

Enköpings kommun Enköping

LOV för utförande av hemtjänst och hemsjukvård i Enköpings kommun.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

VON2022/93