Emmaboda Kommun Vårdsängar och tillbehör till sängar

Vårdsängar och tillbehör till sängar

Västerviks kommun, Västervik

Upphandling av vårdsängar till Kalmar läns 12 kommuner.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingen avser kommunernas behov av sängar inom vård- och hemmiljö. Upphandlande kommuner beställer vårdsängar med tillbehör och reservdelar för ca 3 700 000 SEK per år. Omfattningen är baserad på tidigare års statistik och ska endast ses som en vägledning för leverantören. Beställaren förbinder sig inte att avropa en bestämd kvantitet eller värde.

Avtalets takvolym beräknas till 17 760 000 SEK under hela avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-020-2022