Emmaboda Kommun Träslöjdsvirke

Träslöjdsvirke

Kalmar kommun, KALMAR

Inbjudan

Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2022-01