Emmaboda Kommun Samlastningscentral

Samlastningscentral

Kalmar kommun, KALMAR

Beställaren avser att upphandla kompletterande behov av samlastning och distribution av varor via samlastningscentral.

Upphandlingen omfattar:

Drift av samlastningscentral inklusive kundtjänst.

Logistiksamordning.

Ruttoptimering.

Distribution, transport mellan samlastningscentral och beställarens verksamheter.

Returhantering av lastbärare.

Inbjudan

Ni inbjuds att inkomma med anbud i rubricerad upphandling enligt detta upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

I upphandlingsdokumentet benämns parter under punkt Upphandlande myndigheter som ”beställaren” och anbudsgivaren ”leverantören”.

Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Serviceförvaltningen, Upphandlingsenheten.

Mål och omfattning

Beställaren avser att upphandla kompletterande behov av samlastning och distribution av varor via samlastningscentral. Idag har Beställaren avtal för dessa tjänster med GDL AB som löper ut 2022-12-31.

Genom att fortsätta upphandla kompletterande behov av samlastning för att reducera antalet transporter till, mellan och från Beställarens verksamheter önskas följande mål uppnås:

Minskad miljöpåverkan och bättre miljö.

Ökad trafiksäkerhet på skolgårdar och vägar.

Effektivitet i verksamheterna när färre fordon behöver lossas.

Ruttoptimering.

Lägre total kostnad för varor och transporttjänster.

Beställaren ser positivt på att samordning och utveckling sker av beställarens varuflöden tillsammans med privata aktörers varuflöden.

Upphandlingen omfattar:

Drift av samlastningscentral inklusive kundtjänst.

Logistiksamordning.

Ruttoptimering.

Distribution, transport mellan samlastningscentral och beställarens verksamheter.

Returhantering av lastbärare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

2022-15