Emmaboda Kommun Ramavtalsupphandling Styr & regler

Ramavtalsupphandling Styr & regler

Emmaboda kommun, Emmaboda

Denna upphandling sker med målsättning att träffa ramavtal avseende mindre och

avgränsade service-, underhålls-, mindre ny- och tillbyggnader och ombyggnadsarbeten inom

följande ramavtalsområden:

Styr Styr och reglerteknikentreprenader

Beställaren avser teckna ramavtal med tre entreprenörer för respektive ramavtalsområde,

under förutsättning att så många uppfyller ställda krav.

Entreprenörerna kommer rangordnas enligt rangordnings-principen, vilket innebär att den

anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud kommer att rangordnas

högst, dvs nr 1, den näst mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet nr 2 osv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/6